خانه خود را هوشمند و ایمن کنید

خانه هوشمند، خانه ای است مجهز به دستگاه های متصل به اینترنت که می توانند از راه دور کنترل و راه اندازی شوند. این دستگاه ها می توانند کارهای مختلفی مانند روشن و خاموش کردن چراغ ها، تنظیم دما و قفل کردن درها را انجام دهند تا زندگی شما راحت تر شود.

راه حلی عالی
برای خانه شما

  • نظارت حرفه ای و ۲۴ ساعته
  • سیستم های قابل تنظیم که به راحتی می توانید تنظیم کنید
  • هشدارها و برنامه های کاری قابل تنظیم
  • تجهیزات امنیتی کامل

Smoke sensor

Open source software for your client's needs

Door/Window Sensor

True enough, but that's not all that it takes

Smart Light

Focus on the actual layout, or color scheme

برای دریافت خدمات امنیتی با ما مشورت کنید.

سیستم اینترنتی و هوشمند

همیشه می توانید از طریق اینترنت و از راه دوربه سیستم خانه هوشمند  خود دسترسی داشته باشید.

ویژگی های امنیتی

Chances are there wasn’t collaboration, communication, and checkpoints, there wasn’t a process agreed upon or specified with the granularity required. It’s content strategy gone awry right from the start wouldn’t.

سناریوهای شخصی
ایجاد کنید

با برنامه ریزی، خانه هوشمند خود را خودکار کنید. اکنون مطمئن باشید که پاسخ هر دستور به شما تحویل داده می شود.

  • صبح بخیر
  • شب بخیر
  • من خونه ام
  • دستور جدید

Which Hub is Best for Your Home?